Dennis-Bocernea Hizmetkâr Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aslan, Ş., & Özata, M. (2011). Sağlık çalışanlarında hizmetkâr liderlik: Dennis-Winston ve Dennis-Bocernea Hizmetkâr Liderlik Ölçeklerinin geçerlik ve güvenirlik araştırması.Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 18(1), 139-154.

Sorumlu Yazar: 
Şebnem Aslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/