Özel Okullar İçin Yetenek Yönetimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güneş, D. Z., & Kara, S. B. K. (2017). Özel okullarda yetenek yönetimi uygulamaları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,7(1), 142-154.

Sorumlu Yazar: 
Demet ZAFER GÜNEŞ, Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1.Okul yöneticileri yetenekli öğretmenlerin okuldan ayrılmamaları için özen gösterirler.
2. Okul yöneticileri çevre okullardaki yetenekli öğretmenlerin okulumuzda çalışmaları için onları davet ederler.
3. Okul yöneticileri öğretmenlerin kendilerine özgü yeteneklerini belirlemeye çalışırlar.

Ölçme aracı toplam 25 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi
İletişim: