Yetenek Yönetimi Sürecinde Doktora Öğrencilerine Yönelik Akademik Potansiyel Değerlendirme Kriterleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gündüzalp, S. ve Boydak-Özan, M. (2017). Yetenek Yönetimi Sürecinde Doktora Öğrencilerine Yönelik Akademik Potansiyel Değerlendirme Kriterleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(2), 368-391.

Sorumlu Yazar: 
Seda GÜNDÜZALP
Geçerlik: 

Kapsam ve Yapı geçerliği test edilmiştir.

Güvenirlik: 

Yapılan analizler sonucunda ölçeğin güvenilir olduğu tespit edilmiştir.

Kendi güçlü ve zayıf yönlerimi gerçekçi bir biçimde değerlendiririm.
Bilgi hırsızlığından nasıl kaçınılacağını bilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: