Okullar İçin Örgütsel Sapma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Girgin Köse, S. ve Aksu, A. (2013). Okullar İçin Örgütsel Sapma Ölçeği. NWSA: Education Sciences, 8(3), 375-389. http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2013.8.3.1C0593

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçme aracının güvenirlik hesaplamaları için Cronbach Alpha tekniği kullanılmıştır. Ölçme aracının güvenirliği oldukça yüksektir.

Derecelendirme: 
5’li Likert