Okullar için Ortakyaşar İlişkiler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özcan, E. G. (2017). Ortaöğretim kurumlarının diğer örgütlerle ortakyaşar ilişkileri (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Elif Gamze Özcan
Geçerlik: 

A, B, E ve F maddeleri için Ek 5 kısmında Ek 5.10-13 ile gösterilen KMO örneklem büyüklük değerinin ölçütünün 0.60’dan büyük olması ve Bartlett in “Korelasyon matrisi birim matristir” hipotezindeki p değerinin de 0.05 den küçük olması maddeler arasında bir korelasyon olduğunun göstergesidir.

Güvenirlik: 

Ek 5.6-9 ile gösterilen, A,B,E ve F maddeleri için yapılan varyans analizlerine göre 67 katılımcının A-13, B-13, E-13 ve F-13 maddelerine verdiği cevapların puan bakımından benzerlik göstermediği, yani ölçümlerin tutarlı olduğu söylenebilir. ( p
değeri =0.000<0.05)

A’dan H’ye kadar harfler ile simgelenen maddeler yer almıştır:
A. Aşağıdaki ifadelerden hangileri okulun bu kurumla ortakyaşamını anlatır?
B. Aşağıdaki ifadelerden hangileri bu kurumla okulun ortakyaşamını anlatır?
C. Ortakyaşamı başlatan / talep eden taraf hangisidir?
D. Bu ilişkiye hangi taraf daha çok ihtiyaç duymaktadır?
E. Okul açısından hangisi gerçekleşir?

Derecelendirme: 
İletişim: