Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyleri Ölçeği (Orta okullar için)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Korkmaz, Ö., Çakır, R., Özden, M. Y. (2015). Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyleri Ölçeğinin (BDBD) Ortaokul Düzeyine Uyarlanması. Gazi eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 67-86.

Sorumlu Yazar: 
Özgen KORKMAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: