Eğitimde Yetenek Yönetimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yerlikaya, S. (2017). Okul yöneticilerinin yetenek yönetimi ile öğretmenler arasındaki farklılıkları yönetme yeterlikleri (Doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Sorumlu Yazar: 
Sefer Yerlikaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: