Özel Okullarda Öğrenim Gören Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Tutumlarının Tespitine Yönelik Bir Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Üstün, H. (2021). Özel Okullarda Öğrenim Gören Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Tutumlarının Tespitine Yönelik Bir Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 127-143. https://doi.org/10.34056/aujef.850798

Sorumlu Yazar: 
Hamza Üstün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: