Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Öğrenmede Zihinsel Durumlarının Belirlenmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kocakülah, A. ve Uslu, N. (2019). Ortaokul öğrencilerinin kavramsal öğrenmede zihinsel durumlarının belirlenmesi: Ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı içinde (s.558-568). İzmir, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Aysel Kocakülah
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Analizler sonrasında, 35 maddeli toplamda 4 alt kategoriden oluşan bir ölçek elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizi sonucunda, ölçeğin alt kategorilerinin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayılarının duygu .77, niyet .67, dış zihinsel durum .78, iç zihinsel durum .79 olduğu bulunmuştur.

Ölçek 35 madde ve dört faktörden oluşmaktadır.
Niyet (7m)
Duygu (11m)
İç zihinsel durumlar (9m)
Dış zihinsel durumlar (8m)

Derecelendirme: 
Doğru Gerekçe-Doğru cevap şeklinde ise 3 puan, kısmen doğru gerekçe-doğru cevap ya da Yanlış Cevap – Doğru Gerekçe şeklinde ise 2 puan, Doğru Cevap – Yanlış Gerekçe ile boş bırakılan yanıtlar 1 puan , Yanlış Cevap – Yanlış Gerekçe durumunda 0 puan verilmiştir.
İletişim: