Piyano Dersine İlişkin Öğrenme Yaklaşımlarının Belirlenmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uygun, M. A. (2012). Scale for determining learning approaches to piano lesson: Development, validity and reliability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 51, 916-927.

Sorumlu Yazar: 
Mehtap Aydıner Uygun
Geçerlik: 

Alt boyutların faktör yükleri derin güdü için 0.598-0.729, derin strateji için 0.533-0.761,Yüzey güdüsü için 0.611-0.774 ve yüzey stratejisi için 0.612-0.779.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutları için güvenilirlik katsayıları (Cronbach’s alpha) derin güdü için 0.84, derin strateji için 0.91, yüzey güdü için 0.90 ve yüzey stratejisi için 0.84’tür.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1.00-1.79=asla- 4.20-5.00 =her zaman)
İletişim: