Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Çevre Eğitimi Kavramları Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ötün, Y., Artun, H., Temur, A. ve Tozlu, İ. (2017). Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Çevre Eğitimi Kavramları Farkındalık Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 511-528.

Sorumlu Yazar: 
Yağmur Ötün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: