Kavramsal Öğrenmede Zihinsel Durum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uslu, N. (2018). Ortaokul öğrencilerinin kavramsal öğrenmede zihinsel durumlarının belirlenmesi: Ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Sorumlu Yazar: 
Nalan Uslu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: