Ortaokul Öğrencileri İçin Yazma Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karakuş-Tayşi, E. ve Taşkın, Y. (2018). Ortaokul Öğrencileri İçin Yazma Kaygısı Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7, 1172-1189.

Sorumlu Yazar: 
Esra Karakuş Tayşi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: