Ortaokul Öğrencileri İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demir, T. ve Melanlıoğlu, D. (2014). Ortaokul Öğrencileri İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(1), 103-124.

Sorumlu Yazar: 
Tazegül Demir
Geçerlik: 

Tüm ölçek için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ,716 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi
İletişim: