Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazma Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aytan, N. ve Tunçel, H. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe yazma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi çalışması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (30), 50-62.

Sorumlu Yazar: 
Necmi Aytan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert ( 5=Kesinlikle Katılmıyorum- 1=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: