İlkokul Öğrencilerine Yönelik Yazma Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Katrancı, M., ve Temel, S. (2018). İlkokul öğrencilerine yönelik yazma kaygısı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(24), 1544-1555.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Katrancı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
3’lü Likert
İletişim: 
PDF: