Hikâye Yazma Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eroğlu, A. (2020). A validity and reliability study of Story Writing Anxiety Scale. Sakarya University Journal of Education, 10(1), 120-135. https://doi.org/10.19126/suje.592408

Sorumlu Yazar: 
Aysun EROĞLU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: