Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Yazma Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Can, E. ve Topçuoğlu Ünal, F. (2017). Ortaokul öğrencilerine yönelik yazma tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(3), 203-212.

Sorumlu Yazar: 
Emre CAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: