Ortaokul Öğrencileri için Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Durak, H. Y. (2017). Ortaokul Öğrencileri için Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1056-1068. doi: 10.14686/buefad.328826

Sorumlu Yazar: 
Hatice Yıldız DURAK
Geçerlik: 

Bu çalışmada modelin RMSEA değeri 0.09’dur. Elde edilen değer kabul edilebilir bir uyum göstermektedir (RMSEA<0.1). Ayrıca NFI 0.96 değeri ile iyi uyum, NNFI 0.96, CFI 0.92 olması modelin kabul edilebilir bir uyuma sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca modelin uyum indeksleri 0.05 düzeyinde anlamlıdır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin cronbach alfa katsayısı 0.978 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin alt faktörlerine ilişkin cronbach alfa katsayıları ise sırasıyla .942, .956, .897, .820, .705’dir.

26 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li derecelendirme
İletişim: