E-Öğrenme için Hazırbulunuşluk Öz Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kalelioğlu, F. ve Baturay, M. H. (2014). E-Öğrenme için Hazırbulunuşluk Öz Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Başkent University Journal of Education, 1(2), 22-30

Sorumlu Yazar: 
Filiz Kalelioğlu
Geçerlik: 

AFA sonucu ölçek 27 maddeden 25 maddeye düşürülmüştür.Buna göre, altı faktörün açıkladıkları varyans miktarı %61.54’dür.Faktörlerin her bir maddeye ilişkin açıkladıkları ortak varyans miktarı ise 0.311 ile 0.846 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları birinci faktör için 0.80, ikinci faktör için 0.78, üçüncü faktör için 0.80, dördüncü faktör için 0.84, beşinci faktör için 0.75 ve altıncı faktör için 0.64 olarak bulunmuştur.

25 madde, 6 alt boyut

Başarının Önemi (6 m): Çevrimiçi bir ödevde başarılı olabilmem için hızlı tekniksel ve yönetimsel destek önemlidir.

Çevrimiçi İlişkiler (5 m): Farklı zaman dilimlerindeki öğrenciler ile ödevlerde çalışmak için çevrim içi araçları (örneğin, e-posta, sohbet) kullanabileceğimi düşünüyorum.

Teknik Beceriler (4 m): Bir bilgisayarı kullanacak kadar temel becerilere sahibim (örneğin; dosya kaydetme, klasör oluşturma).

Teknoloji Erişimi (3 m): Oldukça yeni bir bilgisayarım (örneğin, yeterli RAM, kulaklık, CD-ROM) var.

Motivasyon (4 m): Öğretim elemanı çoğunlukla çevrim içi olmasa bile derse karşı motivasyonumu koruyabileceğimi düşünüyorum.

Çevrimiçi Beceriler (3 m): Bilgisayarda video izlerken not alabileceğimi düşünüyorum.

Derecelendirme: 
İletişim: