Öğretmenler için Otantik Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Horzum, M. B., Bektaş, M., Can, A. A., Üngören, Y. ve Sellüm, F. S. (2019). Öğretmenler için Otantik Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 5(2), 94-106.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Barış Horzum
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: