Örgütlerde Kişiler Arası Çatışma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Canlı, E. (2001). Örgütlerde kişilerarası çatışmalar (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: