Kişiler Arası Cinsel Nesneleştirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demiröz, Z. & Çapri, B. (2018). Turkish adaptation of Interpersonal Sexual Objectification Scale: A reliability and validity study. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(1), 285-307. doi: 10.14812/cuefd.369977

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Demiröz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: