Organik Gıda Tüketim Ölçeği (Organic Food Consumption Scale- OFC)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eti-İçli, G., Anıl, N. K., & Kılıç, B. (2019). Organic Food Consumption Scale (OFC): Development and validation. Pacific Business Review International, 11(9), 16-30.

Sorumlu Yazar: 
Gülnur Eti İçli
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: