Olumsuz ve Olumlu Karşılık Verme Normu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uymaz, A. O. (2019). “Göze Göz, Dişe Diş”: Olumsuz ve Olumlu Karşılık Verme Normu Ölçeği Türkçe Uyarlaması. Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi, 4(2), 61-78.

Sorumlu Yazar: 
Ali Osman Uymaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: