Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu-II ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gök, B.G., & Yalçınkaya-Alkar, Ö. (2020). Brief Fear of Negative Evaluation Scale-II and Brief Fear of Negative Evaluation Scale-Straightforward Items: psychometric properties of the Turkish versions. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 4(33), 410-420. doi: 10.14744/DAJPNS.2020.00109

Sorumlu Yazar: 
Battal Göktürk Gök
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: