Olumlu ve Olumsuz Duygu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dürü, Ç. (1998). Anxiety and depression: Searching the distinctive and overlapping features (Master’s thesis). Middle East Technical University Social Sciences Institute, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: