Ruminasyonla İlgili Olumlu İnanışlar (RUMİ-Olumlu)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, A. E., Sungur, M. Z., Konkan, R. ve Şenormancı, Ö. (2015). Ruminasyonla ilgili üstbiliş ölçeklerinin klinik ve klinik olmayan Türk örneklemlerindeki psikometrik özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 26(4), 268-78.

Sorumlu Yazar: 
Adviye Esin Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyutlu ve 9 madde

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= Katılmıyorum – 4=Tamamen Katılıyorum)
İletişim: