Genç Olumsuz ve Olumlu Stres Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Okan, N., Güner, H., & Kardaş, S. (2021). Genç Olumsuz ve Olumlu Stres Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Yönden İncelenmesi. Turkish Studies – Educational Sciences, 16(1),491-503.
https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.48450

Sorumlu Yazar: 
Nesrullah Okan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: