Okul Dışı Eğitime Yönelik Öğretmen Görüşlerini Belirleme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tatar, N. ve Bağrıyanık, K. E. (2012). Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin okul dışı eğitime yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 11(4), 883-896.

Sorumlu Yazar: 
Nilgün Tatar
Geçerlik: 

Verilerin analizinde; sıklıkla tercih edilen okul dışı aktivitelerinin frekansı hesaplanmış, açık uçlu sorularda ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin en sık “model/materyal hazırlama” ve ”fen ve teknoloji konuları ile ilgili kitap/dergi okuma”; en az ise “yaz kampları”,“gençlik merkezi ziyaretleri” ve “akvaryum ziyaretleri” gibi aktiviteleri tercih ettikleri belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Anketin ikinci bölümünde yer alan listedeki verilerin frekans (f) ve yüzdeleri (%) hesaplanarak, öğretmenlerin fen ve teknoloji derslerinde tercih ettikleri okul dışı eğitim aktiviteleri belirlenmiştir. Üçüncü bölümde yer alan açık uçlu soruların analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler ilk olarak 2. araştırmacı tarafından okunmuş, her bir soruya verilen cevaplar ayrı ayrı incelenmiştir. ilişkili cevaplar bir araya getirilerek her bir soru için kategoriler oluşturmuştur. Daha sonra ilk araştırmacı verileri ve oluşturulan kategorileri incelemiştir. Araştırmacılar bir araya gelerek uyuşum sağlanmayan kategoriler ve veriler hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Ortak görüş sağlandıktan sonra kategorilerin son haline karar verilmiştir. Veriler belirlenen kategorilere göre yeniden düzenlenerek, öğretmenlerin cevaplarına ilişkin frekans analizi yapılmıştır.

30 anket maddesi ve 4 açık uçlu sorudan oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
2’li derecelendirme ( N: evet )