Anne Babaların Üstün Yetenekli Çocuklarını Farkındalıklarına İlişkin Görüşlerini Belirleme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Avcı, A. (2005). Anne-babaların üstün yetenekli çocuklarını farkındalıklarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Aslıhan Avcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: