Okul Dışı Öğrenme Etkinlikleri Gerçekleştirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karademir, E., & Erten, S. (2013). Determining the factors that affect the objectives of preservice science teachers to perform outdoor science activities. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(4), 270-293.

Sorumlu Yazar: 
Ersin Karademir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Öğretmen olarak atandığınızda öğrencilerinizle fen ve
teknoloji dersinde okul dışı etkinlik yapacak olursanız bu
durumda ortaya çıkabilecek aşağıdaki sonuçlardan
hangilerini ne derece önemli bulursunuz?
1 Öğrencilerde kalıcı öğrenmenin gerçekleşmiş olmasını

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: