Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Metin, M., Çevik, A, & Gürbey, S., (2021). Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerini Belirleme Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 4(1), 15-35. https://doi.org/10.47155/mamusbbd.911344

Sorumlu Yazar: 
Mustafa METİN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: