Öğretmen Görüşlerini Belirleme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ercan, O., ve Bilen, K. (2012). Kimya dersi 9 ve 10. sınıf ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 42(196), 168-187.

Sorumlu Yazar: 
Orhan Ercan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: