Öğretmenlerin Başarı Hedefleri Ölçeği (Teachers’ Achievement Goals Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirtas, Z., & Arslan, N. (2018). Teachers’ achievement goals: A mixed method. Universal Journal of Educational Research, 6(4), 710-720.

Sorumlu Yazar: 
Nihan Arslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: