3 x 2 Başarı Hedef Modeli Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ağbuğa, B. (2014). 3 x 2 Başarı Hedef Modeli Ölçeğinin Türk Lisans Öğrencileri İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 25 (3), 109–117.

Sorumlu Yazar: 
Bülent Ağbuğa
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

6 alt boyut ve 18 madde
Görev Yaklaşım (3 m)=Bu dersin sınavlarında çıkan birçok soruyu doğru cevaplamak.
Görev Kaçınım (3 m)=Bu dersin sınavlarında yanlış cevap vermekten kaçınmak.
Öz-Yaklaşım (3 m)=Bu dersin sınavlarında geçmişte girmiş olduğum buna benzer sınavlardan daha iyi bir performans göstermek.
Öz Kaçınım (3 m)=Bu dersin sınavlarında bu çeşit sınavlarda normalde yaptığımdan daha kötü yapmaktan kaçınmak.
Diğer Yaklaşım (3 m)= Bu dersin sınavlarında diğer öğrencilerden daha iyi sonuç almak.
Diğer Kaçınım (3 m)= Bu dersin sınavlarında diğer öğrencilerden daha kötü yapmaktan kaçınmak.

Derecelendirme: 
7 ‘li Likert (1= Kesinlikle önemli değil- 7 =Kesinlikle önemli)
İletişim: