Okulöncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançlarını Belirleme Ölçeği (Declaratory Scale for Preschool Teachers’ Self Efficacy Beliefs )

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tepe, D. (2011). Okulöncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançlarını Belirleme Ölçeği geliştirme (Yüksek lisans tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.

Sorumlu Yazar: 
Duygu Tepe
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: