Ebeveyn-Birey Kariyer Hedefleri Çelişkileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bülbül, Ö., Türk Kurtça, T., Ekşi, F. & Ekşi, H. (2021). Ebeveyn-birey kariyer hedefleri çelişkileri ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(3), 1085-1100. http://dx.doi.org/10.30703/cije.813116

Sorumlu Yazar: 
Özlem Bülbül
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: