Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Batman, D., ve Yiğit, N. (2016). Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği: Geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliliği.Kastamonu Eğitim Dergisi,24 (1), 217-232.

Sorumlu Yazar: 
Demet BATMAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: