Öğretmen Adaylarına Yönelik Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Fırat-Durdukoca, Ş., ve Arıbaş, S. (2019). Öğretmen Adaylarına Yönelik Üstbilişsel Farkındalık Ölçeğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(72), 1541-1557. https://doi.org/10.17755/esosder.474601

Sorumlu Yazar: 
Şule Fırat Durdukoca
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: