Kadının Meme Kanseri Önleme Davranışlarını Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Turan, Z. (2020). Kadının Meme Kanseri Önleme Davranışlarını Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
Zeliha TURAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

33 madde

Derecelendirme: 
5‟ li likert tipte (“1” asla, “2” nadiren, “3” bazen, “4” sıklıkla, “5” daima) bir ölçektir.
İletişim: