Psikolojik Sözleşme İhlali, Etik Liderlik ve Prososyal Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Esmer, Y., ve Özdaşlı, K. (2018). Akademik yönetimde psikolojik sözleşme ihlali, etik liderlik ve prososyal davranışlar. Konya: Çizgi Kitabevi.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: