Öğretim Sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Öğretmen Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baş, G., Kubiatko, M., & Sünbül, A. M. (2016). Teachers’ perceptions towards ICTs in teaching-learning process: Scale validity and reliability study. Computers in Human Behavior, 61, 176-185. DOI:
10.1016/j.chb.2016.03.022

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Baş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: