Öğrenilmiş Gereksinimler Soru Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Süral Özer, P., Timurcanday Özmen, Ö. N. ve Eriş, E. D. (2007). Öğrenilmiş Gereksinimlere Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Ege Akademik Bakış 7(2), 553-571.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: