Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanan Bireylere Yönelik Tutum ve Davranışlara İlişkin Soru Formu (BYMT)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şaşman-Kaylı, D., Yılmaz, G., ve İyilikçi, O. (2020). Toplumun bağımlılık yapıcı madde kullanan bireylere yönelik tutum ve davranışları üzerine ölçek çalışması. Bağımlılık Dergisi, 21(2), 115-128.

Sorumlu Yazar: 
Derya Şaşman Kaylı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: