Matematikte Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Biber, M. (2012). Duyuşsal özelliklerin probleme dayalı öğrenme sürecinde öğrencilerin matematiksel kazanımlarına etkisi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Mahir BİBER
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Yapılan çalışma sonucunda Cronbach alpha güvenilirlik katsayısı 0,82 bulunmuştur.

3 alt boyut ve 34 madde
İçsel-dışsal(11m):Birkaç arkadaşınızla birlikte matematik oynadınız ve siz kaybettiniz
Özel-Genel(13m):Bir matematik dersinde en yüksek puanı aldınız
Değişmez- Değişsellik(10m):Tüm arkadaşlarınız matematik ile ilgili bir sempozyuma katıldı,siz gitmediniz.

Derecelendirme: 
İletişim: