İlköğretim Öğrencileri İçin Fiziksel Aktivite Soru Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sert, Z. E. ve Temel, A. B. (2014). İlköğretim Öğrencileri İçin Fiziksel Aktivite Soru Formunun Türk toplumuna uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(2),109-114.

Sorumlu Yazar: 
Zuhal Emlek Sert
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: