Öz Bakım Yönetimi Ölçeği-K (SCMP-G) ve Uyum Soru Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hançerlioğlu, S. (2014). Kronik hastalıklarda öz-bakım yönetimi ölçeği ve uyum soru formu’nun Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliği (Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Sadık Hançerlioğlu
Geçerlik: 

Kaiser-Meyer-Olkin Testi; örneklem yeterliliği ölçütü, gözlenen korelasyon katsayıları büyüklüğü ile kısmi korelasyon
katsayılarının büyüklüğünü karşılaştırır (75). Kaiser-Meyer-Olkin katsayısı için 0.90- 1,00 arası mükemmel 0.80 – 0.89 arası çok iyi 0.70 – 0.79 arası iyi 0.60 – 0.69 arası orta ve 0.50 – 0.59 arası zayıf olarak değerlendirilmektedir(76,77). Bu değerlendirme kriterleri açısından bakıldığında Kronik Hastalıklarda Öz Bakım Yönetimi Ölçeği’nin 0.77 bulunan Kaiser-Meyer-Olkin katsayısı iyi bir değer olarak tanımlanmaktadır.

Güvenirlik: 

SCMP-G ölçeğinin yapılan faktör analizi sonucunda iki boyutlu olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Ortalaması 127.87±17.07 olan ölçeğin iç tutarlık (cronbach alfa) katsayısı 0.85 olduğu, madde toplam korelasyon katsayılarının
0.20’nin üzerinde olduğu, test-tekrar test değişmezlik katsayısının 0.978 olduğu saptanmıştır.

-Hastalığım arkadaşlarımla ilişkilerimi etkiledi
-Bazı şeyleri yapmıyorum, çünkü çevremdeki kişiler sağlığım konusunda endişeleniyor
– Tedavi planına uymazsam hastalığımın kötüleşeceğinden endişeleniyorum –

Derecelendirme: 
(Kesinlikle Katılıyorum) ve 1 (Hiç Katılmıyorum)
İletişim: