MWEP (Çok Boyutlu Çalışma Etiği Profili) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ozatalay, K. C., & Chanzanagh, H. E. (2013). Examining the validity of MWEP Scale in Turkish culture. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 82, 220-225.

Sorumlu Yazar: 
Cem Özatalay
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliği için faktör analizi uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiç Katılmıyorum – 5= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: