Myastenia Gravis-Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karanfil, E., Salcı, Y., Fil-Balkan, A., Bekircan-Kurt, C. E., Erdem-Özdamar, S., & Armutlu, K. (2020). Reliability and validity of Turkish Myasthenia Gravis-Activities of Daily Living Scale. OTJR: Occupation, Participation and Health, 1-7. https://doi.org/10.1177/1539449220961077

Sorumlu Yazar: 
Ecem Karanfil
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: